Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Χειρουργική με διεγχειρητική χρήση υπερήχων

Η χρήση των υπερήχων στη χειρουργική των παθήσεων του μαστού που εφαρμόζω πρωτοποριακά από το έτος 2000 στην Ελλάδα, αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο στη χειρουργική του μαστού – μαζί με την ογκοπλαστική. Παρ΄όλα αυτά, δεν είναι ακόμη και σήμερα γνωστό σε όλες τις ενδιαφερόμενες γυναίκες ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε διεγχειρητική χρήση των υπερήχων, δηλαδή να ελέγξουμε υπερηχογραφικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, την εξαίρεση όγκων καλοήθων  και κακοήθων και γενικότερα όλων των  βλαβών χωρίς ομαλά όρια. Ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται σε δύσκολες ανατομικά, θέσεις, στις πολύ μικρές βλάβες, αλλά και στις  ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις όπου ο συρμάτινος οδηγός (hook)  που τοποθετούμε πριν από την εκτομή του όγκου, μετακινηθεί.

Μόλις η ασθενής λάβει νάρκωση, εντοπίζουμε ακόμη και μικρές , μη ψηλαφητές βλάβες και τις «σημαδεύουμε» με ένα συρμάτινο οδηγό – άγκιστρο ( hook) για τον εντοπισμό τους.  Με τον υπέρηχο ελέγχουμε την εντοπισμένη βλάβη και μόλις προβούμε στην εξαίρεσή της , επανελέγχουμε υπερηχογραφικά το εγχειρητικό παρασκεύασμα προκειμένου όχι μόνο να ελέγξουμε ότι αφαιρέθηκε πλήρως, αλλά και με πόσο υγιή περιμετρικά όρια, αφαιρέθηκε η βλάβη. Η επαλήθευση των υγιών ορίων εκτομής, αποτελεί την κύρια και ακρογωνιαία εφαρμογή της βιοψίας με υπερηχογραφικό έλεγχο μέσα στο χειρουργείο και πριν το παρασκεύασμα αποσταλεί για βιοψία.

Πρωτίστως, το  διεγχειρητικό υπερηχογράφημα βοηθά στην εξασφάλιση της ριζικότητας αφαίρεσης του όγκου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες υποτροπής σε βλάβες που εξαιρέθηκαν, με αποτέλεσμα τις λιγότερες επανεγχειρήσεις που συνεπάγονται και αυξημένο κόστος σε βάθος χρόνου.

Είναι εξαιρετικά σημαντική όμως και για την αφαίρεση μόνο όσου τμήματος του μαστού είναι απαραίτητο, χωρίς  υπερβολές που προκύπτουν από την αδυναμία του χειρουργού  να διασφαλίσει τα ακριβή όρια του όγκου χωρίς τη χρήση υπερήχου. Διότι μετά την αφαίρεση, μας ενδιαφέρει και το κοσμητικό αποτέλεσμα και για το οποίο ακόμη και το 5% επιπλέον ιστού που θα κερδίσουμε, είναι απαραίτητο κατά την ογκοπλαστική.

 

Η εφαρμογή των διεγχειρητικών υπερήχων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του έμπειρου μαστολόγου που γνωρίζει να τους  χρησιμοποιεί με ακρίβεια.

Καραπαναγιώτης
error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!