Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Καρκίνος μαστού

Μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Το ποσοστό αυτό αυξάνει στην Ευρώπη όπου μία στις 11 γυναίκες θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της. Σχεδόν 9 στις 10 γυναίκες που εμφανίζουν καρκίνο του μαστού δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Οι φορείς μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 αποτελούν περίπου το 10% όλων των καρκίνων.

Καρκίνος του μαστού και ηλικία

Η μέση ηλικία διάγνωσης της νόσου είναι τα 64 έτη. Στις νεότερες ηλικίες ο κίνδυνος να εμφανίσει μία γυναίκα καρκίνο του μαστού στα επόμενα δέκα χρόνια είναι περίπου 1,5%, ενώ σε όλες τις ηλικίες αγγίζει το 13%. Η συχνότητα εμφάνισής του αντιστοιχεί σε έναν καρκίνο για κάθε 180 γυναίκες, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η συχνότητα φτάνει στο 7% – 8% των γυναικών.
Στις νεότερες ηλικίες η νόσος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυρίως βιολογικά, τα οποία είναι τα εξής: διαγιγνώσκεται σε πιο προχωρημένα στάδια, έχει την τάση να υποτροπιάζει συχνότερα και εμφανίζει υψηλό ποσοστό παρουσίας μετάλλαξης στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Επιπλέον, λόγω του νεαρού της ηλικίας, η νέα γυναίκα που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού έρχεται αντιμέτωπη με προβλήματα οικογενειακού προγραμματισμού, αναπαραγωγής και εγκυμοσύνης.

Ένα στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση κι εξέλιξη της νόσου είναι ότι οι γυναίκες ηλικίας κάτω των 40 ετών δεν συμμετέχουν σε προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου (screening). Έτσι, ξεφεύγουν καρκίνοι που θα μπορούσαν να διαγνωστούν σε πρώιμα στάδια σε ηλικία κάτω των 40 ετών. Ειδικά για τις νέες γυναίκες κάτω των 40 ετών, λόγω αυξημένης πυκνότητας του μαστού, ο μαστογραφικός έλεγχος έχει αντιστρόφως ανάλογη ευαισθησία προς την πυκνότητα του μαστού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα και όπου απαιτείται με μαγνητική μαστογραφία (κυρίως σε γυναίκες υψηλού κινδύνου).

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί σε ακραίες ηλικίες (πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές), ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί ακόμη και περιπτώσεις εφήβων ηλικίας μόλις 15 ετών.

Αύξηση των πρώιμων καρκίνων – Αίτια που τον προκαλούν

Για την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού σε όλο και πιο νέες γυναίκες ενοχοποιούνται λόγοι καθημερινής διαβίωσης (lifestyle), όπως το κάπνισμα, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία κ.α.

Αυτό που αυξήθηκε είναι ο ετήσιος αριθμός πρώιμων καρκίνων, κάτι το οποίο σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην ευαισθητοποίηση των νέων γυναικών που προσέρχονται στα προγράμματα πρόληψης. Το γεγονός αυτό αύξησε τον αριθμό των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων πρώιμου σταδίου, αλλά συγχρόνως πρόσφερε καλύτερη πρόγνωση και μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που διατήρησαν τον μαστό τους, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη πρόγνωση και επιβίωση .
Παράλληλα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε νεότερες γυναίκες κάτω των 40 ετών, οι οποίοι είναι το οικογενειακό ιστορικό και ο κληρονομούμενος καρκίνος.

Καραπαναγιώτης
error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!