Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Διερεύνηση γαλακτοφόρων πόρων

Μέθοδος έκπλυσης γαλακτοφόρων πόρων του μαστού (Ductal Lavage)

Οι γυναίκες με αιματηρή έκκριση της θηλής μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες μίας ακόμη ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου, η οποία γίνεται εύκολα ανώδυνα και δίνει άμεση απάντηση. Πρόκειται για την μέθοδο έκπλυσης των γαλακτοφόρων πόρων του μαστού, γνωστής ως ductal lavage, την οποία εφάρμοσα πρώτος στη Βόρειο Ελλάδα το 2001. Πρόκειται για μία εξέταση η οποία είναι ανώδυνη, αναίμακτη και διαρκεί 15 – 20 λεπτά της ώρας.

Με την παραπάνω μέθοδο συλλέγεται  4 έως  και 5 φορές μεγαλύτερος  αριθμός κυττάρων, σε σχέση με προηγούμενες τεχνικές. Έτσι το προς εξέταση δείγμα είναι περισσότερο αξιόπιστο και αποστέλλεται στον κυτταρολόγο για εξέταση που ομοιάζει με το τεστ Παπανικολάου μέσω της μεθόδου ThinPrep.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

  1. Παρέχει στοιχεία από συγκεκριμένη περιοχή του μαστού.
  2. Θα πρέπει προηγουμένως να έχει αποκλεισθεί οποιαδήποτε κακοήθεια μέσω της κλινικής εξέτασης και της μαστογραφίας.

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους υπολογίζεται ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στα προσεχή 5 χρόνια (Μοντέλο Gail). Έτσι γυναίκες με κίνδυνο μεγαλύτερο απο 1.7 % στα 5 χρόνια, θεωρούνται υψηλού κινδύνου και πρέπει να να υποβάλλονται σε έλεγχο του κυτταρικού πληθυσμού των μαστών, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

error: Content is protected !!