Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Διερεύνηση μη ψηλαφητών βλαβών

Εάν μια γυναίκα ψηλαφήσει έναν όγκο στο στήθος της, είναι βέβαιο ότι θα επισκεφθεί το μαστολόγο. Τί γίνεται όμως με τις επασβεστώσεις που αφορούν σε μη ψηλαφητές βλάβες και γι΄ αυτό είναι και οι πιο επικίνδυνες;

Τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα όπως οι ψηφιακές μαστογραφίες που είναι υψηλής ευκρίνειας, επιτρέπουν τον ειδικό γιατρό να γνωρίζει τις ομάδες και τη διάταξη των επασβεστώσεων. Οι μη ψηλαφητές αυτές βλάβες, απαιτούν ειδική αντιμετώπιση εκ μέρους του χειρουργού μαστολόγου.

Στο παρελθόν, που δεν εφαρμοζόταν η μέθοδος εντοπισμού με συρμάτινο οδηγό, ο χειρουργός ήταν υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί συντεταγμένες και  να αφαιρεί μεγαλύτερο τμήμα του μαστού, ώστε να συμπεριλάβει με   μεγαλύτερες πιθανότητες  τις επασβεστώσεις.

Η τεχνική του εντοπισμού με συρμάτινο οδηγό, εφαρμόζεται ως εξής:

Προεγχειρητικά, υπο μαστογραφικό ή υπερηχογραφικό έλεγχο, από τον ακτινολόγο, τοποθετείται  στην εντοπισμένη βλάβη ένας συρμάτινος οδηγός. Όταν η ασθενής μεταφέρεται στο χειρουργείο, ο χειρουργός, με οδηγό το σύρμα, αφαιρεί μόνο την περιοχή του μαστού που έχουν εντοπιστεί  οι βλάβες.

Γίνεται αμέσως μαστογραφία  του παρασκευάσματος ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όντως αφαιρέθηκαν οι βλάβες και στη συνέχεια το δείγμα αποστέλλεται για ταχεία (συνήθως) ή κανονική βιοψία, ώστε να έχουμε και την πρώτη προσέγγιση εάν πρόκειται για καλοήθεια ή κακοήθεια.

Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της βιοψίας, έχουμε μια πολύ σωστή, σίγουρη και ασφαλή μέθοδο διερεύνησης των βλαβών που μειώνει εξαιρετικά την πιθανότητα αφαίρεσης λάθους δείγματος από το μαστό και λάθους διάγνωσης τελικά.

Με τη μέθοδο αυτή αφαιρείται με ασφάλεια μόνο το μέρος της βλάβης και στη συνέχεια η ασθενής και ο χειρουργός της συζητούν για τον καλύτερο δυνατό τρόπο χειρισμού του προβλήματος.

error: Content is protected !!