Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Ογκοπλαστική χειρουργική

Η ογκοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που διενεργεί ο χειρουργός μαστού σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό, για την αφαίρεση του όγκου με ασφαλή όρια εκτομής και την ταυτόχρονη, άμεση αποκατάσταση του σχήματος του πάσχοντος μαστού και «συμμετρικοποίηση» του άλλου μαστού.

Πολύτιμο εργαλείο στην ριζική αφαίρεση του όγκου, αλλά με τη μικρότερη απώλεια ιστών του μαστού, αποτελεί η χρήση διεγχειρητικών υπερήχων που εφαρμόζουμε πρώτοι στην Ελλάδα.

Σήμερα,  σέ όλο και περισσότερες περιπτώσεις ο μαστός διατηρείται ακόμη και όταν ο όγκος μαζί με τους υγιείς ιστούς που πρέπει να αφαιρεθούν για ασφαλή όρια εκτομής, ξεπερνούν το 20% του συνόλου του μαστού, ή εάν ο όγκος βρίσκεται σε δύσκολη θέση εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές ογκοπλαστικής.

Καραπαναγιώτης
error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!