Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού

Ο λεμφαδένας φρουρός, είναι ο πρώτος που υποδέχεται τα καρκινικά κύτταρα εάν ξεφύγουν από το περίγραμμα του όγκου και ξεκινήσει η διασπορά τους. Απαιτείται πάντοτε στο χειρουργείο να ελεγχθεί, διότι τότε αλλάζει όλο το πρωτόκολλο της θεραπείας.

Εάν ο λεμφαδένας φρουρός είναι καθαρός, τότε δεν απαιτείται η αφαίρεση άλλων μασχαλιαίων λεμφαδένων γεγονός, που χωρίς ρίσκο, σώζει τη γυναίκα από τις συνέπειες (μούδιασμα, λεμφοίδημα, προσωρινή διαταραχή στην κινητικότητα του άνω άκρου) ή τις επιπλοκές αφαίρεσης δέκα τουλάχιστον λεμφαδένων από τη μασχάλη.

Από την έναρξη εφαρμογής της μεθόδου ελέγχου του λεμφαδένα φρουρού, έχει διαπιστωθεί ότι στα 2/3 των ασθενών, δεν είναι αναγκαία η αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί σωστά, πρέπει ο χειρουργός μαστού να έχει εκπαιδευθεί σε ειδικό Διαπιστευμένο Κέντρο Μαστού, διότι αλλιώς, η μέθοδος δεν είναι αξιόπιστη.

Η ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού γίνεται:

  1. Με ένεση εξαιρετικά μικρής ποσότητας ραδιοφαρμάκου (που δεν εγκυμονεί κινδύνους) με πολύ λεπτή βελόνα στην περιοχή του όγκου (προεγχειρητικά).
  2. Με έγχυση στο χειρουργείο χρωστικής που χρωματίζει τον ή τους λεμφαδένες φρουρούς. Το ραδιοφάρμακο διαχέεται στους πρώτους 2-3 λεμφαδένες φρουρούς, οι οποίοι κατά την επέμβαση ανιχνεύονται με ειδικό μετρητή ραδιενέργειας, αφαιρούνται και αποστέλλονται για ταχεία βιοψία πριν ολοκληρωθεί το χειρουργείο. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα κρίνει εάν είναι σκόπιμος ο λεμφαδενικός καθαρισμός – ή όχι – της μασχάλης.

Σήμερα, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αποτελεί απαράβατο κανόνα στη χειρουργική του καρκίνου του μαστού και πρέπει οι ασθενείς να ζητούν από τον χειρουργό τους τη διενέργεια βιοψίας λεμφαδένα φρουρού.

Καραπαναγιώτης
error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!