Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Βιοψία χωρίς χειρουργείο (κόπτουσα βελόνη)

Ένας έμπειρος χειρουργός μαστού είναι αυτός που θα εκτιμήσει εάν τα διαγνωστικά ευρήματα του προληπτικού ελέγχου, επιβάλουν για λόγους ασφαλείας τον ενδελεχή έλεγχο μιας ύποπτης βλάβης του μαστού, με βιοψία.

Στη σύγχρονη χειρουργική μαστού, τόσο η ανοικτή βιοψία όσο και η παρακέντηση με λεπτή βελόνα για την αναρρόφηση υλικού έχουν καταργηθεί. Η δεύτερη, διότι δεν έδινε ασφαλείς και επαρκείς πληροφορίες για τον διερευνούμενο όγκο. Καθώς πριν από τη λήψη αποφάσεων για χειρουργική στο μαστό απαιτείται σχεδόν πάντα η προεγχειρητική βιοψία, ο αριθμός των βιοψιών έχει ανέβει κατακόρυφα.

Η σύγχρονη τεχνική της βιοψίας γίνεται χωρίς χειρουργείο, με τοπική αναισθησία. Διενεργείται υπο υπερηχογραφικό έλεγχο με κόπτουσα βελόνη ( core-biopsy). Όταν μάλιστα συνδυάζεται με «σήμανση» της ύποπτης βλάβης και υπερηχογραφικό έλεγχο, τα οποία χρησιμοποιεί ως διαγνωστικά μέσα ο μαστολόγος Κ. Καραπαναγιώτης, τότε το υλικό της βιοψίας που αφαιρείται και αποστέλλεται για ιστολογικό έλεγχο, είναι πολύ πιο ασφαλές ως προς τη σωστή επιλογή του δείγματος.

Μετά το αποτέλεσμα της βιοψίας από το Παθολογοανατομικό εργαστήριο, μπορεί να εξαχθεί σαφής εικόνα βάση της οποίας θα καθοριστούν οι ενδεδειγμένες χειρουργικές ενέργειες αντιμετώπισης της βλάβης στο μαστό.

error: Content is protected !!