Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο “Γυναίκα και καρκίνος”

Στην πολυθεματική φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο “Γυναίκα και καρκίνος” που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 και σκοπό τόσο την ευαιθητοποίηση και ενημέρωση των γυναικών όσο και τη συγκέντρωση εσόδων που θα διατεθούν για υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, συμμετείχε ο Χειρουργός Μαστού, MD- Phd, Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης.

Ο κ. Καραπαναγιώτης, ανοίγοντας το πάνελ των ομιλιών, ανέλυσε το θέμα “Καρκίνος του μαστού, ο άγνωστος γείτονας”. Ακολούθησαν εξειδικευμένες ομιλίες για άλλες μορφές γυναικείου καρκίνου, μαρτυρίες ασθενών και τη συμμετοχή εθελοντών σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με κεντρικό μήνυμα, ότι με την πρόληψη ο γυναικείος καρκίνος μπορεί να νικηθεί!

error: Content is protected !!