Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Στο Athens Medical Leadership and Innovation Conference

Τα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων στην Ογκολογία, παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου «Athens Medical Leadership and Innovation Conference (AMLI)» που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών επιστημόνων.
Η χειρουργός μαστού του Ιατρικού Διαβαλκανικού, κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης, προήδρευσε στην ενότητα των εργασιών του συνεδρίου για τη χειρουργική του μαστού.

error: Content is protected !!