Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Χειρουργική Μαστού

Στην Ελλάδα, από τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα, προκύπτει ότι κάθε χρόνο έχουμε περίπου 4.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, ενώ 15.000 γυναίκες θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού κατά τα επόμενα χρόνια.

Στόχος της χειρουργικής μαστού είναι η ίαση, με τη βοήθεια όλων των σύγχρονων μέσων και τεχνικών που αναπτύσσονται ραγδαία και τα αποτελέσματα τους αυξάνουν την αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της νόσου.

Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού, επιγραμματικά είναι:

Η διάρκεια κατά την οποία ο μαστός της γυναίκας υφίσταται την επίδραση των οιστρογόνων, δηλαδή αυξάνει ποσοστιαία, όσο πιο νωρίς αρχίζει η περίοδος της γυναίκας, ή όσο πιο αργά τελειώνει με την εμμηνόπαυση. Επίσης, όσο μεγαλώνει η διάρκεια ζωής μιας γυναίκας. Άλλος επιβαρυντικός παράγοντας, είναι η πρώτη κύηση άνω των 35 ετών. Επίσης, η κακή διατροφή και ιδιαίτερα η παχυσαρκία. Μεταξύ αυτών και η κληρονομικότητα, όταν αφορά συγγενή πρώτου βαθμού, όπως μητέρα ή αδελφή με καρκίνο του μαστού, που σχεδόν τριπλασιάζει τον κίνδυνο. Υπάρχει όμως και η περίπτωση του κληρονομικού καρκίνου του μαστού, όπου εντοπίζονται γονίδια, τα οποία ευθύνονται για την εμφάνισή του. Η ύπαρξη μίας μετάλλαξης σε ένα τέτοιο γονίδιο, αυξάνει κατά 80% την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, ενώ συγχρόνως συνοδεύεται από υψηλή πιθανότητα, περίπου 60%, εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Αυτός ο γονιδιακός καρκίνος, αποτελεί το 5-6% των συνολικών περιπτώσεων.

Χειρουργική αντιμετώπιση:

Καθοριστικής σημασίας για τη χειρουργική αντιμετώπιση, είναι η εξειδίκευση και η εμπειρία του ιατρού, ο οποίος θα εκτιμήσει αναλόγως της κατάστασης της ασθενούς, τον εξειδικευμένο τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο.

Η λεγόμενη συντηρητική επέμβαση, που όμως προσφέρει ίδια αποτελέσματα από πλευράς εξέλιξης όσον αφορά τη νόσο, περιλαμβάνει την αφαίρεση όγκου και μόνο. Υπάρχουν ωστόσο κανόνες, οι οποίοι δε θα πρέπει να παραβλέπονται και ένας από τους οποίους είναι το μέγεθος τους καρκίνου καθώς και το μέγεθος του μαστού.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εξατομικευμένης περίπτωσης εφαρμόζεται:

  • Ογκεκτομή (ή τεταρτεκτομή)
  • Η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, η οποία συνίσταται στην ολική αφαίρεση του μαστού και των λεμφαδένων της μασχάλης , η οποία μπορεί να συνοδεύεται από ταυτόχρονη ανάπλαση του μαστού.

Σε περίπτωση διηθητικού καρκίνου του μαστού, τόσο η ογκεκτομή, τεταρτεκτομή ή τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή (με ή χωρίς σύγχρονη αποκατάσταση) συνοδεύονται από βιοψία των λεμφαδένων της μασχάλης για λόγους σταδιοποίησης της ασθένειας. Σήμερα η αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης γίνεται μόνο όταν ο «φρουρός λεμφαδένας» είναι θετικός. Όταν έχουμε πολύ πρώιμο στάδιο καρκίνου του μαστού, που λέγεται insitu, δεν χρειάζεται αφαίρεση λεμφαδένων.

Τα διαφορετικά είδη χειρουργικών επεμβάσεων με τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, παρουσιάζονται στην ασθενή ώστε να καταλήξουν από κοινού σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα χειρουργικής επέμβασης και μετά-χειρουργικής θεραπείας.

error: Content is protected !!