Καρόλου Ντήλ 3, Θεσσαλονίκη
+30 2310 222540

Πλαστική αποκατάσταση

Όταν η μαστεκτομή είναι απολύτως αναγκαία, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα αποκατάστασης της εμφάνισης αυτών των γυναικών με τις εγχειρίσεις πλαστικής αποκατάστασης.

Η πλαστική αποκατάσταση έχει τις απλές επιπτώσεις που έχει μία χειρουργική επέμβαση, καμία όμως άλλη επίπτωση ως προς την υγεία της.

Η αποκατάσταση γίνεται αφενός μεν με τους διατατήρες ιστών, ένα μπαλονάκι, που μπαίνει κάτω από το δέρμα στη περιοχή της μαστεκτομής, φουσκώνει σιγά – σιγά και αφού διαταθεί το δέρμα μπαίνει μέσα σιλικόνη και συγχρόνως κάνουμε σμίκρυνση του άλλου μαστού, ώστε να έχουμε το ίδιο μέγεθος, ή στις λεγόμενες αποκαταστάσεις με μυοδερματικούς κρημνούς, όπου παίρνουμε δέρμα μαζί με το μυ από την κοιλιά ή από την πλάτη και καλύπτουμε το έλλειμμα που έχει προκύψει.

Αναλυτικότερα:

Στις περιπτώσεις μαστεκτομής, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η άμεση αποκατάσταση με:

  • Τοποθέτηση ιστικού διατατήρα και κατόπιν, εφαρμογή πρόθεσης ή κρημνού
  • Απώτερη αποκατάσταση σε δύο φάσεις, με τοποθέτηση ιστικού διατατήρα και σε δεύτερο χρόνο αποκατάσταση με ένθεμα, πλατύ ραχιαίο, TRAM/DIEP αλλά και σε ένα χρόνο, με χρήση πλατιαίως ραχιαίου μυός ή με TRAM/DIEP.

Το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει ρευστό για τα πρώτα 2-3 χρόνια στις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί ακτινοθεραπεία διότι μπορεί να προκαλέσει ελάττωση του μεγέθους του μαστού, πτώση ή παραμόρφωση του σχήματος, ασυμμετρία και μετατόπιση θέσης θηλής /άλω.

Για τη σωστή επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν μια σειρά από παράγοντες όπως:

  • Ανατομία
  •  Προϋπάρχουσες εγχειρητικές τομές (ανοικτή χειρουργική εκτομή, θωρακοτομή)
  • Προηγηθείσα ακτινοβολία του θωρακικού τοιχώματος.

 

Η κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για τον λόγο αυτό, ο χειρουργός πρέπει να γνωρίζει ότι:

  1. Η εφαρμογή ιστικού διατατήρα και αποκατάσταση με ένθεμα, παρέχει ταχεία ανάρρωση αλλά χειρότερο αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με
  2. Την εφαρμογή πλατιαίως ραχιαίου μυός και τοποθέτηση ενθέματος που μπορεί να έχει μακρύτερη ανάρρωση αλλά καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, όπως και
  3. Η χρήση αυτόλογων κρημνών.

 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ογκοπλαστική χειρουργική είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόποςεφαρμογής της γνώσης από το συνδυασμό πολλαπλών ειδικοτήτων προς την κατεύθυνση της θεραπείας του καρκίνου του μαστού και της ανάπλασής του.

error: Content is protected !!